Govorci, ki jim je slovenščina drugi ali tuji jezik, pa čim prej premagali strah pred govorjenjem v tujem jeziku in ga samozavestno začeli uporabljati v vsakdanjem življenju.